marzo 2015

VIV Asia 2015

febrero 2015

9th IPSS Dhaka

enero 2015

IPE

mayo 2014

VIV EUROPA 2014

marzo 2014

ILDEX VIETNAM

enero 2014

IPE

septiembre 2013

VIV Asia 2013

mayo 2013

VIV RUSSIA 2013

noviembre 2012

Eurotier

agosto 2012

XXIV. World’s Poultry Congress

marzo 2012

ILDEX VIETNAM

enero 2012

IPE

septiembre 2011

VIV Asia 2011

abril 2010

VIV EUROPE

marzo 2010

ILDEX VIETNAM

marzo 2009

VIV Asia 2009

noviembre 2008

Eurotier

julio 2008

XXIII. World’s Poultry Congress

septiembre 2007

XX Latin American Poultry Congress

XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat

marzo 2007

VIV Asia 2007

febrero 2005

The First Nigeria International Poultry Summit (NIPS)