Março 2015

VIV Asia 2015

Fevereiro 2015

9th IPSS Dhaka

Janeiro 2015

IPE

Maio 2014

VIV EUROPA 2014

Março 2014

ILDEX VIETNAM

Janeiro 2014

IPE

Setembro 2013

VIV Asia 2013

Maio 2013

VIV RUSSIA 2013

Novembro 2012

Eurotier

Agosto 2012

XXIV. World’s Poultry Congress

Março 2012

ILDEX VIETNAM

Janeiro 2012

IPE

Setembro 2011

VIV Asia 2011

Abril 2010

VIV EUROPE

Março 2010

ILDEX VIETNAM

Março 2009

VIV Asia 2009

Novembro 2008

Eurotier

Julho 2008

XXIII. World’s Poultry Congress

Setembro 2007

XX Latin American Poultry Congress

XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat

Março 2007

VIV Asia 2007

Fevereiro 2005

The First Nigeria International Poultry Summit (NIPS)